+995 558 11 60 64

jag@jag.ge

მეწარმეობის საფუძვლების პედაგოგთა მოსამზადებელი ტრენინგი

“ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო“ ხელს უწყობს მეწარმეობის, ფინანსური წიგნიერებისა და დასაქმებისთვის მზაობის უნარების განვითარებას ახალგაზრდებში, რაც თანხვედრაშია როგორც „საქართველოს სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია - საქართველო 2020“-თან, ისე „განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021“-თან.

ამჟამად, „ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველოს’’ მიერ მომზადებული პროგრამით და სასწავლო მასალებით, საჯარო სკოლებში ისწავლება „მეწარმეობის საფუძვლები’’, რომელიც არის არჩევითი საგანი.

თუ თქვენი სკოლა აირჩევს აღნიშნულ საგანს, ჩვენ ჩაგრთავთ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტში „სამეწარმეო განათლების მხრადაჭერა აღმოსავლეთ ევროპასა და ევრაზიაში“, რომლის ფარგლებშიც უსასყიდლოდ გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას:

  • მასწავლებლის მომზადებას;
  • მასწავლებლის ჩართვას სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში;
  • ყველა მასწავლებლისა და მოსწავლისთვის საჭირო რესურსების და მასალების გადაცემას;
  • ადგილობრივ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში, გამოფენა-გაყიდვებსა და ინოვაციების ბანაკებში მონაწილეობას;
  • სწავლების შესახებ კონსულტაციებს ცხელი ხაზის მეშვეობით (0322 383676 და 558 591195);
  • მოსწავლეების Entrepreneurship Skill Pass (ESP)-ის საერთაშორისო სერტიფიცირების პროცესში ჩართვას.

 

The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) არის სამეწარმეო უნარ-ჩვევების სერტიფიცირების პროგრამა ევროპაში დამკვიდრებული სტანდარტებით 15-დან 25 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის; „მეწარმეობის“ პროგრამის გავლა შესძენს საჭირო უნარ-ჩვევებსა და კომპეტენციებს, რაც დაეხმარებათ საკუთარი ბიზნესის დაწყებაში ან წარმატებით დასაქმებაში.

ESP-ის ჩაბარებით დასტურდება, რომ მოსწავლე/სტუდენტი ფლობს მეწარმეობრივ უნარებს და კომპეტენციებს, რაც კონკრენტულ უპირატესობას სძენს მას სამუშაო ბაზარზე შესვლისას, ზრდის დასაქმების შანსს, დამსაქმებლებს აძლევს ნათელ სურათს პოტენციურ კანდიდატთა შესახებ.

ტრენინგის ბოლოს „ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო“ გასცემს კურსის სრულად გავლის საერთაშორისო სერტიფიკატს, რომელიც ცნობადია მსოფლიოს 123 ქვეყანაში.

„ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო“ 2002 წლიდან ახორციელებს სამეწარმეო განათლების პროგრამების სწავლების ხელშეწყობას საქართველოში. იგი არის JA მსოფლიოს წარმომადგენელი რესპუბლიკაში, მისი პროგრამები აღიარებულია European Training Foundation (ETF)-ის, ევროკომისიისა და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.

Junior Achievement WorldWide არის მსოფლიოში უდიდესი საგანმანათლებლო კლასტერი, რომელიც ფუნქციონირებს 123 ქვეყანაში. შესაბამისად, მის მიერ გაცემული სერტიფიკატი ცნობადია 123 ქვეყანაში. მისი მთავარი მიზანია „ახალგაზრდების მომზადება გლობალურ ეკონომიკაში წარმატების მისაღწევად“.

Junior Achievement დაფუძნდა 1919 წელს. მისი პროგრამები ეფუძნება ახალგაზრდებში დასაქმებისთვის მზაობის, ფინანსური წიგნიერების და სამეწარმეო უნარების გამომუშავებას.

 

დაინტერესების შემთხევევაში, გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ელ ფოსტა: juniortrainings@gmail.com

ცხელი ხაზი: 0322 383676 ან 558 11 60 64