032 2 38 36 76

jag@jag.ge

სამეწარმეო განათლების მხრადაჭერა ევროპასა და ევრაზიაში

„სამეწარმეო განათლების მხარდაჭერა ევროპასა და ევრაზიაში“ არის 3 წლიანი პროექტი, რომელსაც ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), რომლის მიზანია ახალგაზრდებს ჩამოუყალიბოს საჭირო უნარები და განუვითაროს კომპეტენციები გლობალურ ეკონომიკაში წარმატების მისაღწევად. პროექტის ადმინისტრირებას უწევს  JA Worldwide და ხორციელდება Junior Achievement-ის ადგილობრივი, ეროვნული ორგანიზაციების მიერ ოთხ სამიზნე ქვეყანაში (საქართველო, მაკედონია, მოლდოვა და სერბეთი) და JA ევროპაში.

პროექტი მოიცავს პრაქტიკულ სამეწარმეო განათლების მიწოდებას სკოლებში, მასწავლებელთა ტრენინგებს და თანატოლებში გამოცდილების გაზიარებას სხვადასხვა აქტივობებით, რომელიც აერთიანებს დაინტერესებულ მხარეებს, რათა დაინერგოს სამეწარმეო განათლება აღნიშნულ ქვეყნებში. პროექტის უნიკალურობის მთავარ ასპექტს წარმოადგენს საერთაშორისო სწავლება Junior Achievement-ის ეროვნული ორგანიზაციების პარტნიორობით (ალბანეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი და სერბეთი), ასევე რეგულარულ ღონისძიებებს დაინტერესებული მხარეებისა და ქვეყნების მონაწილეობით.

 

პროექტის მიზნები
 • სამეწარმეო განათლების ამაღლება საჯარო და კერძო სკოლებში, პროფესიულ სასწავლებლებში და ტრენინგ ცენტრებში, მოსწავლეთა კომპანიაზე მეტი აქცენტირებით;
 • პროგრამის გავლენის შეფასება ახალგაზრდებზე, განსაკუთრებით გოგონებზე, კომპეტენციების პრე და პოსტ ტესტირების მეშვეობით და კურსდამთავრებულებზე თვალყურის დევნებით;
 • შესაძლებლობის მიცემა ახალგაზრდებისათვის მიიღონ საერთაშორისო Entrepreneurial Skills Pass სერტიფიკატი;
 • Junior Achievement-ის მდგრადობა და განვითარება, პროექტში მონაწილე ოთხ ქვეყანაში საქმიანობის გასაფართოებლად.
 • პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება საჯარო და კერძო სექტორის მხარდამჭერით;
 • არსებული ცოდნისა და გამოცდილების გაძლიერება და გაფართოება.

 

პროექტის შედეგები
 • ჯუნიორ ეჩივმენტის მოსწავლეთაკომპანიისპროგრამისსწავლება 100,000 სტუდენტისთვის;
 • რეგიონში მასწავლებელთა ტრენინგები 2600 მასწავლებლისთვის, რაც ასევე მოიცავს კოლეგებში გამოცდილების გაზიარება;
 • ინოვაციების ბანაკი 2400 სტუდენტისთვის, რომლის თემატიკა  დაკავშირებული იქნება ეკონომიკურადმზარდ ინდუტრიებთან;
 • 7000 სტუდენტის მონაწილეობა Entrepreneurship Skill Pass-ის პროგრამაში;
 • ალუმნი წევრების აღრიცხვა;
 • 5 რეგიონალური ღონისძიება, რომელიც მოიცავს 3 მაღალი დონის მრგვალ მაგიდას (ბიზნესი/მთავრობა/განათლების სფეროში მოღვაწე დაინტერესებული მხარეები);
 • 1 საგანათლებლო ორგანიზაციათა სამიტი;
 • 1 ევროპის წლის მოსწავლეთა კომპანიების ღონისძიება;
 • 4 ორმხრივი პარტნიორობა მეწარმეობის სწავლებისათვის.

 

ინოვაციების ბანაკი 2017

ინოვაციათა ბანაკი ეს არის იდეების ინტენსიური გენერირების 12 საათიანი ღონისძიება, სადაც მოსწავლეები თავს იყრიან კონკრეტული ბიზნეს გამოწვევის გარშემო, რომლის შესახებაც უნდა წარმოადგინონ იდეები და ეფექტური მეთოდებით გადაჭრან პრობლემა. ასევე სტუდენტები ისწავლ

სამეწარმეო უნარ-ჩვევების სერტიფიცირება

სამეწარმეო უნარ-ჩვევების სერტიფიცირება (ESP) არის საერთაშორისო კვალიფიკაცია 15-25 წლამდე სტუდენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ რეალური სამეწარმეო გამოცდილება, შეიძინეს საჭირო ცოდნა, უნარები და კომპეტენციები, რათა დაიწყონ ბიზნესი ან წარმატებით დასაქმდნენ. ESP მოითხო

არქივი