+995 558 11 60 64

juniortrainings@gmail.com

იყავი მეწარმე (15-დან 18 წლამდე)

ღირებულება 100

„იყავი მეწარმე“ სტუდენტებს აცნობს ბიზნეს გეგმის მნიშვნელოვან ელემენტებს პრაქტიკაში და შემდეგ იწვევს მათ, სამეწარმეო საქმიანობის დასაწყებად ჯერ კიდევ საშუალო სკოლაში.

სტუდენტები გაეცნობიან სარეკლამო ბიზნესს, კონკურენტულ უპირატესობებს, დაფინანსების, მარკეტინგისა და პროდუქტის განვითარებას.

ყველა JA პროგრამა მიზნად ისახავს "პარტნიორობა 21-ე საუკუნის უნარებისთვის" მიერ განსაზღვრული უნარებისა და კომპეტენციების ჩამოყალიბებას.

JA პროგრამები ასევე შეესაბამება  საერთო სახელმწიფო სტანდარტებს, როგორც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ისე ინგლისურსა და მათემატიკაში.

 

პროგრამის კონცეფცია:

 • რეკლამა,
 • ბიზნეს გეგმა,
 • კონკურენტული უპირატესობა,
 • მომხმარებელი, დემოგრაფიული საკითხი,
 • მეწარმე,
 • სამეწარმეო სულისკვეთება,
 • ეთიკური გადაწყვეტილება,
 • ეთიკა,
 • დაფინანსება,
 • ფრენჩაიზი,
 • გრძელვადიანიშედეგები
 • მოკლევადიანი შედეგები,
 • მენეჯმენტი,
 • ბაზარი,
 • ბაზრის საჭიროებები,
 • მარკეტინგი,
 • არაკომერციული ბიზნესი,
 • პროდუქტი,
 • პროდუქტის განვითარება,
 • მოგება,
 • სოციალური მეწარმე,
 • სოციალური პასუხისმგებლობა,
 • აქციონერი,
 • არჩევნები 

პროგრამა ავითარებს შემდეგ უნარებს:

 • ინფორმაციის ანალიზი,
 • ბიზნეს დაგეგმარება,
 • მონაცემების კატეგორიზაცია,
 • გადაწყვეტილების მიღება,
 • ალტერნატივების შეფასება,
 • სხვადასხვა აზრის გამოხატვა,
 • გრაფიკული პრეზენტაცია,
 • ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია,
 • ინფორმაციის წარდგენა,
 • წაკითხულის გააზრება,
 • შედეგების შეფასება,
 • ჯგუფებში მუშაობა,
 • წყვილში მუშაობა. 

 

პროგრამაში მონაწილე ახალგაზრდები შეძლებენ:

 • წარმატებული მეწარმის თვისებებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შემეცნებას;
 • სამეწარმეო იდეის შეფასებას პროდუქტის, მომხმარებლის და კონკურენტული უპირატესობის კრიტერიუმების მეშვეობით;
 • ბიზნეს-დაგეგმვის უნარების დემონსტრირებას სამეწარმეო წამოწყებებში, მარკეტინგული, მენეჯერული, საფინანსო და ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღებას. 

 

 

I თემა

 

შესავალი მეწარმეობაში

სტუდენტები გაეცნობიან წარმატებული ბიზნესის დაწყების ელემენტებს, მითებს და ფაქტებს მეწარმეობის შესახებ, მონაწილეობას მიიღებენ პროდუქტის შექმნის კონკურსში.

   

 

II თემა

 

რა არის ჩემი ბიზნესი?

მოსწავლეები პროდუქტისა და სერვისის შესახებ იდეის გასავითარებლად ირგებენ სხვადასხვა მეწარმეთა როლებს, უკეთებენ ანალიზს წარმატებული სამეწარმეო საქონელის წყაროებს, რომ შეარჩიონ პროდუქტი ან მომსახურება თავიანთი ბიზნეს გეგმისთვის. 

 

   

 

III თემა

 

ვინ არის ჩემი მომხმარებელი?

მოსწავლეთა ჯგუფი ქმნის და წარმოადგენს განაცხადს, რათა დემონსტრაცია გაუკეთონ იმას, თუ როგორ მონაწილეობს ბაზრის საჭიროებები, აგრეთვე სამიზნე ჯგუფები წარმატებულ მეწარმეობაში. 

 

   

 

IV თემა

 

რა არის ჩემი უპირატესობა?

სტუდენტები აფასებენ იმ ფაქტობრივ კომპანიებს, რომლებმაც კონკურენტუნარიანი უპირატესობების არჩევა და გამოყენება შეძლეს. 

 

   

 

V თემა

 

კონკურენტული უპირატესობა

მოსწავლეები იწყებენ თამაშს, რომელიც ასახავს ეფექტურ კონკურენტულ უპირატესობას და იძლევა შესაძლებლობას, რომ შეირჩეს მათთვის საუკეთესო სამეწარმეო საქმიანობა. 

 

   

 

VI თემა

 

 

ეთიკა ბიზნესისთვის კარგია

მოსწავლეები სწავლობენ, რამდენად საჭირო და მნიშვნელოვანია ეთიკა ბიზნესის გრძელვადიანი განვითარებისთვის. 

 

   

VII თემა

 

ბიზნეს გეგმა 

წარმატებული მეწარმეების ძირითად ელემენტებს მოსწავლეები იყენებენ თავიანთი პროდუქტის ან მომსახურებისთვის და ადგენენ ბიზნესგეგმას.
   

 

ტრენინგის ღირებულება: 100 ლარი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 საათი (7 შეხვედრა)

ჩატარების ადგილი:

წერეთლის ფილიალი - ქ. თბილისი, სლავა მეტრეველის ქ., N1

დიდი დიღმის ფილიალი - ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქ., N52

ცხელი ხაზი: 032 2 38 36 76 ან 558 11 60 64

ტრენინგზე რეგისტრაცია

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი